Proč bych měl řešit pojištění?

Pojištění se dělí na dva základní směry - na životní pojištění a neživotí pojištění. Obě pojištění mají svůj smysl a při vstupu do jakéhokoli úvěru budete jedno nebo druhé, případně obě potřebovat.

Životní pojištění

Životní pojištění, případně úrazové pojištění je program, který je schopen snížit dopady nějaké nemilé životní události např. úrazu, delšího léčení nemoci, případně situace méně časté přesto však hrozící a tou je smrt. Dnes banky a spořitelny při podpisu úvěru nebo hypotéky ve většině případů žádné životní pojištění nevyžadují, přesto by se měl každý sám zamyslet nad jeho přínosem.

V případě, že dojde k výpadku příjmu z důvodu nemoci, úrazu případně i smrti klienta, často se rodina ocitá na pokraji propasti
a často se nepodaří udržet si životní standard na úrovni před nemocí nebo nehodou.

Životní pojištění s připojištěním úrazu a dalších možných rizik umožní rodině fungovat i v těchto nepříjemných časech a dává jí prostor na tuto nepříjemnou situaci vhodně reagovat.

Co vše lze pojistit?

Rizika s dlouhodobým dopadem:

 • smrt nemocí či úrazem
 • trvalé následky úrazu
 • invaliditu (různého stupně i v kombinaci)

Rizika s krátkodobým dopadem:

 • denní dávky v nemoci i při úrazu
 • denní dávky při pobytu v nemocnici
 • neschopnost splácet
 • pojištění dětí na rizika úrazu

Co vše lze pojistit v neživotním pojištění

Zjednodušeně řečeno v neživotním pojištění lze pojistit všechna ostatní rizika a věci. Při hypotéce nebo úvěru na bydlení bude banka vyžadovat pojištění nemovitosti, tedy zdí a pevných součástí stavby pro případ nebezpečí, která mohou ohrozit nemovitost a způsobit její zničení - jsou to zejména požár, výbuch, pád stromu a řada dalších méně pravděpodobných rizik.

V životě také může dojít k menším katastrofám, jako je vytopení bytu, rozbití oken nebo vykradení a tato rizika pokrývá pojištění domácnosti.

Do neživotního pojištění také spadá povinné pojištění motorových vozidel, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti (občanské, zaměstnance, profesní, podnikatelské atd.).

V oblasti pojištění spolupracuji s těmito pojišťovnami:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Basler Versicherungen, pobočka pro Českou republiku
 • MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group
 • Uniqa pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot - životní pojišťovna, a.s.